Belediyelerin büyük ihmali... | MERSİN MOZAİK

Belediyelerin büyük ihmali...

Belediyelerin büyük ihmali... mersinmozaik.com

İsmi her ne kadar Yenişehir olsa da, bölgede başta İnönü Mahallesi olmak üzere, Piri Reis, Palmiye, Bahçelievler, Cumhuriyet,Gazi ve Barbaros Mahallelerinde 50 yılı geride bırakan yapılar var.

Her deprem haberiyle birlikte gündeme gelen konutların sorgulanması kısa sürede unutuluyor...

Oysa mevcut yapıların kontrol edilip kullanım ömrünü tamamlayanlar vakit geçirilmeden yenilmelidir.

Geleceği çağdaş koşullara göre planlanamayan Mersin’de, bir fotoğrafa karesinde 3 kuşak yapıyı görmek mümkün. 4 kuşaktan oluşan Mersin’in yapılarının birçoğu bilimsel ve teknik verilere göre korozyon tehdidi altında bulunuyor.

Gelişmek yerine, çarpık kentleşme ve plansız yapılaşmayla hacmi büyüyen Mersin’in mimariye dönük yaşamsal sorunları belediyelerin inisiyatifinde bırakılmış durumda.

Gelişmiş ülkelerde asrı deviren betonarme binalar Türkiye’de ortalama 40-70 yıl arasında ömre sahip; 1970’li yılların yapsatçı anlayışı göz önüne alındığında milyonlarca insanın barındığı binaların denetlenerek güçlendirmeye tabi tutulmaları gerekiyor.

Kamuoyuna yansıyan veriler göre en fazla 150 yıllık geçmişe sahip Mersin’de, 1. Kuşak olarak değerlendirilen 1900’ün başlarında vücut bulan yapıların birçoğu yıkılmış olup, tek tük kalanlar ise sit kapsamına alınsa da büyük ölçüde kaderlerine terk edilmiş durumdadırlar. 1940’lı yıllarda inşa edilen 2. Kuşak yapılar ise sınırlı sayıda örneğin dışında, 1970’li yıllarda başlayan yapsat furyasıyla nerdeyse tamamen ortadan kalkarken, kalanlar ise günümüzde harabeye dönüşmüşlerdir. 3. Kuşak yapılarsa kentte 1970’li yıllarda tohumlanan apartman kültürünün sonucu olarak Mersin’i çarpık fiziki değişikliğe uğratan, kar esasına dayalı yapsatçılık ürünü 50 yaşını doldurmuş binalardır. 4. Kuşak yapılara göz atacak olursak, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasını değişen anlayışla inşa edilen binaları kapsar; güncel örnekleri büyük ölçüde kentin batı kesimimde yer almaktadırlar.

Normal koşullarda risksiz gibi görünen binaların, beton ve donatı demirlerinin zaman içinde korozyona uğramaları eşyanın tabiatı gereği olup depremlerdeki yıkım ve hasarların ana nedenidir.

İsmi her ne kadar Yenişehir olsa da, bölgede başta İnönü Mahallesi olmak üzere, Piri Reis, Palmiye, Bahçelievler, Cumhuriyet,Gazi ve Barbaros Mahallelrinde 50 yılı geride bırakan yapılar var.

Daha geçen yıl Pirireis Mahallesi'nde İsmet İnönü Bulvarına cepheli birkak yapı oturulamaz gerekeçesiyle yıkılmıştı.

Başta Büyükşehir olmak üzere belediyeler, Mersin merkez ve doğu yaka mahallelerinin kentsel dönüşümü, Yenişehir’in ise yoğunluk artışı gibi ranta dönük tartışmalarladan sıyrılıp kentin yapı stokunun gözden geçirilmesi sorumluluguna yönelmeyi ihmal ediyorlar.