Deniz uygarlık ve dışa açılım kapısıdır... | MERSİN MOZAİK

Deniz uygarlık ve dışa açılım kapısıdır...

Deniz uygarlık ve dışa açılım kapısıdır... mersinmozaik.com

Sahil şeridinin gözde yerinde konumlanan yapı, sergi, resim kursla, müzik etkinliklerinin gerçekleştirileceği sanat mekanına dönüştürülse hem birçok gence kendilerini ifade etme olanağı sağlanır hem de çevresine calılık kattığı gibi kitleleri denize yöneltir...

Belediyeler sanata şaşı bakıyor...

Sanat çevreleri her fırsatta mekân sıkıntısı çekildiğini dile getirseker de, kullanılabilecek potansiyel alanlar atıl bekliyor... Kültürpark’ta uzun yıllar sinema olarak kullanılan Barış Meydanı’ndaki Cep Sineması yok olmaya terk edilmiş durumda.

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı H. Okan Müzeci tarafından su deposu olarak inşa edilen taşınmaz daha sonra yüzbinlece Mersinlinin sinema izlediği yapı boşaltılarak işlevsiz kılındı.

Sahil şeridinin gözde yerinde konumlanan yapı, sergi, resim kurs ve müzik etkinliklerinin gerçekleştirileceği sanat mekanına dönüştürülse hem  gençlerimize kendilerini ifade etme olanağı sağlanır hem de çevresine calılık kattığı gibi kitleleri de denize yöneltir.

Belediye terkedilmişliğin yarattığı çirkinliği kapatmak için yapı dışındaki panaolara sürekli giydirme tablolarak yapıştırarak masraf ediyor, ilgili maliyete mekanın düzenlemesi rahatlıkla yapılabilir.

ne acıdır ki, deniz dışa açılım ve uygarlık kapısı  olduğu gerçeği görmezden geeliniyor...