Zeytin diyarı Kroykos... | MERSİN MOZAİK

Zeytin diyarı Kroykos...

Zeytin diyarı Kroykos... mersinmozaik.com

Bölgede Helenistik dönemde başlayan yapılaşma coğrafyasının avantaj ve zenginligiyle güvenli kente dönüşür. Hızla gelişip öne çıkınca stratejik konumu nedeniyle Akdeniz’de önde gelen limanlar arasında yerini alır. Kent, Roma döneminde 500 yıl boyunca zeytin, zeytinyağı ve şarap ticaretinin öne çıkan bir kent konumuna yükselir. Kızkalesi ve çevresinde Milattan sonra 72 yılında hakimiyet kuran Romalılar yaklaşık 500 yıl hüküm sürer. Bölgede zeytincilik Romalılarca geliştirilip zirveye çıkarılmıştır.

Zeytin dünyanın en eski bitkisi olarak bilinir, hatta Nuh'un Tufan'ın sona erdiğini gagasında zeytin dalı taşıyan güvercini görünce anladığı söylenir...
Geçmişte Mersin çevresi zengin zeytinliklerle bezeliydi, Hatta şimdilerde Akdeniz'de ki Zeytinli Bahçe Caddesi ismini,  Ticaret Lisesi ve Üniversite Hastanesi'nin bir süre hizmet verdiği yerleşke alanın daki 1960'lı yılların sonuna doğru toptan kesilerek yok edilen asırlık geçmişe sahip zeytin bahçesinden alır...
Gelilim günümüz Kızkalesi ve çevresinden başlayıp Dağlık Kilikya'ya uzanan Zeytin Diyarı Korykos'a,
Hitit dönemininde kurulup Helenistik, Roma, Bizans ve Ermeni uygarlıklarına yurtluk eden   Korykos, Akdeniz’deki önemli liman kentlerinden birisiydi. 
Bölgede Helenistik dönemde başlayan yapılaşma coğrafyasının avantaj ve zenginligiyle güvenli kente dönüşür.
Hızla gelişip öne çıkınca stratejik konumu nedeniyle Akdeniz'de önde gelen limanlar arasında yerini alır.
Kent, Roma döneminde 500 yıl boyunca zeytin, zeytinyağı ve şarap ticaretinin  öne çıkan bir kent konumuna yükselir. 
Kızkalesi ve çevresinde Milattan sonra 72 yılında hakimiyet kuran Romalılar yaklaşık  500 yıl hüküm sürer. Bölgede zeytincilik Romalılarca geliştirilip zirveye çıkarılmıştır.
Kentin çevresindeki surlar, Arap saldırılarına karşı korunmak için Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir.
Antik Kroykos'a daha sonra Selçuklular, peşi sıra Kilikya Ermeni Krallığı yerleşmiştir.
Asırlar boyu elden ele geçen bölge, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlılar’ında izlerini taşımaktadır. 
Muhteşem mimari kalıntılarıyla dikkat çeken bölgede yayılmış bölgede kiliseler, surlar, anıtlar, rölyef vb. arkeolojik figürler vardır.