Zafer direnenlerin… | MERSİN MOZAİK

Zafer direnenlerin…

Zafer direnenlerin… mersinmozaik.com

Atatürk Parkı’nın liman sahasına katılması Karada ve Denizde artacak olan trafik yükü kentin hava kirliliğinin ayrıca deniz kirliliğinin artışına da neden olacaktır. Deniz kirliliğinden kaynaklı artış gösterecek olan koku ve gürültü kent yaşamında ciddi sorunlara neden olacaktır.

MIP’nin Atatürk Parkı’nın liman sahasına katmasına yargı,”Dur!”dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Atatürk Parkında liman genişleme projesiyle ilgili plan değişikliklere karşı çıkarak  dava açan Mersin Çevre Platformu, direnmenin zafere ulaşacağını kanıtladı. 

Daha önce de yürütmeyi durdurma kararı alan Mersin Çevre Platformu, MIP’nin itirazı tekrar gelen Bilirkişi sürecini yakından takip ederek kamuoyunu canlı tutup uygulanmak istenen projenin ikinci kez durdurulmasına öncülük etti.

Kararı Gazetecileri Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısıyla kauoyuyla paylaşan Mersin Çevre Platformu,  Atatürk Parkı’nın korunması sürecinde Mersinlilerden desteklerini sürdürmelerini istedi.

Atatürk Parkı’na sahip çıkılmasının şart olduğunun altını çizildiği Mersin Çevre Platformu açıklamasında  gerekçelerini şöyle sıraladı:

-Yeni hazırlanan bilirkişi raporu usul, yasalara ve başta Mersin Adana 1/100 bin ölçekli Çevre düzeni planına ve Mersin ili için mevcut bulunan planlara aykırıdır.

- Bilimsel olarak liman genişleme işlemleri kentlerin ulaşım sosyo kültürel ve çevresel etkenler gözönünde bulundurularak yapılır kuralı mevcut iken Bilirkişi raporunda özellikle mevcut ulaşım sorununu kentin sosyo kültürel ve çevresel durumunu gözardı ederek şehircilik ilkelerine aykırı bir rapor hazırlamıştır.

- Liman kapasite artışı ile ilgili trafik yükünün artacağı ortada ilken bilirkişi raporunun bu durumu görmezden gelmesi trafik ve ulaşım bilime aykırıdır.

- Karada ve Denizde artacak olan trafik yükü kentin hava kirliliğinin ayrıca deniz kirliliğinin artışına da neden olacaktır. Deniz kirliliğinden kaynaklı artış gösterecek olan koku ve gürültü kent yaşamında ciddi sorunlara neden olacaktır.

- Raporda dolgu yolu ile yapılacak olan kapasite genişlemesinin neden olacağı çevresel ve sosyal zararlar bilimsel olarak incelenmemiştir. Yapılması planlanan dip taramasının ve 178.000 m2 lik dolgu alanı yapımı sırasında da çevre sağlığına ve deniz ekosistemine çok ciddi zararlar vereceği açıktır. Ama rapor bu zararı gözardı etmiştir.

Bilirkişi Raporunun içeriği daha çok MIP nin ekonomik kazancını esas olarak hazırlanmış olup kamu kullanımı kriteri incelenmemiştir.

Yatırım programında Mersin Yeni Konteyner Limanı yapılması kararı mevcut ilken mevcut liman genişleme projesi birçok soruna neden olacağı açıktır.

Hazırlanan planlar ve yeni bilirkişi raporu kamu yararına şehircilik ilkelerine ve planlama ilkelerine, yasalara ve bilime aykırıdır. Dolayısıyla bu aykırılıklar bilirkişi raporunda gözardı edilmiştir.

Bilimsel olmayan Bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz, rant projesi olan Atatürk Parkında yapılması planlanan Liman genişleme projesinin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Şimdi Atatürk Parkına Sahip Çıkma Zamanıdır.

Mersinlilerin Atatürk Parkına sahip çıkması için mücadele etmeye davet ediyoruz.