Başkan Tarhan, Sağlık alanındaki çalışmaları anlattı... | MERSİN MOZAİK

Başkan Tarhan, Sağlık alanındaki çalışmaları anlattı...

Başkan Tarhan, Sağlık alanındaki çalışmaları anlattı... mersinmozaik.com

Başkan Tarhan,“2 adet Aktif Yaş Alma Evi, 10 adet Gönüllü Evi, Çocuk Gündüz Bakım Evleri, Mutlu Yaşam Köyü, Mutlu Yaşam Merkezi, Kentte Bisikletli Yaşam, Avrupa Hareketlilik Haftası Programları gibi birçok hizmet sunulmaktayız. Bu hizmetler sayesinde vatandaşlar hane dışında da aktif katılabilecekleri çocukların, eşlerin veya ebeveynlerinin dâhil olabilecekleri her yaşa hitap eden belediye tesislerinden yararlanabilmektedir..."

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TRT Çukurova Radyosu'nda sağlık alanındaki çalışmalarını anlattı.  Mehmet Fatih Kılınç'ın hazırlayıp sunduğu 'Hayatın İçinden' adlı programına katılan Başkan Tarhan, sağlık alanındaki faaliyetleri, kazandığı ödüller ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi.

“SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE ÜYE OLDUK...”

Dünya Sağlık Örgütü hakkında kısaca bilgi veren Başkan Tarhan, 2018 yılında 53 Avrupa Üye Devletinin tamamıtarafından Sağlık 2020, sağlık ve esenlik için Avrupa politikası üzerine inşa edilen Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 gündeminin uygulanmasına yönelik yol haritası kabul edilmiştir. Bu yol haritasının yerel olarak uygulanması için destekleyici ve teşvik edici bir ortam sağlamaktadır.Dünya genelinde sağlıklı şehir ağına katılacak ülkeler için toplam kota 293 olup, Türkiye için 15’tir. Bu şehirlerin arasında 14 Türk şehir ve belediye bulunmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Mezitli Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyük Şehir Belediyesidir. Mezitli Belediyesi olarak 2014 yılında Sağlıklı Kentler Birliği’ne ve 2022 yılında DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağına üye olduk. Mezitli Kent Sağlık Gelişim Plan vizyonu Sağlıklı Kent Mezitli’dir. Bu vizyonun ana stratejik amaçları sağlık altyapısına erişim ve koruyucu-geliştirici sağlık hizmetleri olarak belirlenmiştir. Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı için belirlenen dört vizyon bileşenine ilişkin yaklaşımlar;Aktif Birey, Kapsayıcı Toplum, Yaşanabilir Çevre, Katılımcı Yönetim şeklindedir...” dedi.

Ek küçük resmiEk küçük resmi

“BELEDİYEMİZ VATANDAŞLARIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYOR...”

Mezitli Belediyesi olarak Kent Sağlık Gelişim Planı çerçevesi kapsamında çeşitli çalışmalar yaptığının altını çizen Başkan Tarhan,“2 adet Aktif Yaş Alma Evi, 10 adet Gönüllü Evi, Çocuk Gündüz Bakım Evleri, Mutlu Yaşam Köyü, Mutlu Yaşam Merkezi, Kentte Bisikletli Yaşam, Avrupa Hareketlilik Haftası Programları gibi birçok hizmet sunulmaktayız. Bu hizmetler sayesinde vatandaşlar hane dışında da aktif katılabilecekleri çocukların, eşlerin veya ebeveynlerinin dâhil olabilecekleri her yaşa hitap eden belediye tesislerinden yararlanabilmektedir. Belediyemizin sunduğu hizmetlere erişilebilirlik, çevrenin kalitesi ve toplumsal faktörler, insanların mutluluğunu derinden etkilemektedir. Belediyemiz, vatandaşları mutlu bireyler olarak yaşayabilmesi için kentte gerekli koşulları sağlamaya çalışmaktadır. Bireylerin mutlu olma hali, çevreyle olan ilişkilerine, yaşadıkları şehrin karakterine ve sunulan hizmete büyük ölçüde bağlıdır. İnsanlar, yaşadıkları çevrenin doğası, estetiği ve işleyişiyle etkileşim içindedirler. Yeşil alanların varlığı, temiz hava kalitesi ve çevresel düzenlemeler insanları psikolojik ve fiziksel sağlığını olumlu etkileyen faktörlerdir. Bir şehirde parklar, bahçeler rekreasyon alanları gibi açık hava mekanların bulunması bireylerin streslerini azaltabilir, mental rahatlamayı sağlayabilir ve mutluluk seviyelerini artırabilir...” şeklinde konuştu.

Ek küçük resmiEk küçük resmi

“SAĞLIK ALANINDA ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER ALDIK...”

Mezitli Belediyesinin sağlık alanında her zaman öncü belediyelerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Tarhan; “Her yıl Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlendiği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na birden fazla proje ile katıldık. 2022 yılında Sağlıklı Çevre kategorisinde “Biyobozunur Atık Yönetimi” projesi ile jüri özel ödülü aldık.2022 yılında Sağlık Bakanlığı’nın işveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarına davranış değişikliği sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek; sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak için hazırladığı “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası” almaya hak kazandık. Sağlık Bakanlığı tarafında yerel yönetimlerle iş birliği sağlanarak toplumun hareketli hayat konusunda teşvik edilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturması ve bu konuda yapılan ve yapılacak olan iyi uygulamaların desteklemesi ile toplum sağlığı geliştirmesi amacıyla ‘’Sağlığı Geliştiren Belediye’’platformu uygulanmaya başlanmıştır. 2023 yılının Temmuz ayında Mersin ilinde ‘’Sağlığı Geliştiren Belediye’’ sertifikasını aldık. Türkiye genelinde bu sertifikayı alan sekizinci belediye olduk. Belediyemiz bu tür projeler ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi amaçlamaktadır. Vatandaşların mutluluğunu artırmak için hem fiziksel hem çevre kalitesini iyileştirmektehem de toplumsal etkileşimleri ve katılımı teşvik etmekteyiz. Mezitli Belediyesi bu tür sağlık odaklı çalışmalara devam ederek insanların daha sağlıklı, daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlayacaktır...” İfadelerine yer verdi.

Ek küçük resmi