CHP’Lİ KIŞ’TAN YENİ İLİǒLERE SEBEP OLACAK MADEN KANUNU’NA TEPKİ... | MERSİN MOZAİK

CHP’Lİ KIŞ’TAN YENİ İLİǒLERE SEBEP OLACAK MADEN KANUNU’NA TEPKİ...

CHP’Lİ KIŞ’TAN YENİ İLİǒLERE SEBEP OLACAK MADEN KANUNU’NA TEPKİ... mersinmozaik.com

Kış, "Seçim bölgem Mersin’de ki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin, atıklarının yönetimi konusu bile hala belirlenmemiştir. Akkuyu Nükleer Santral AŞ’nin ve Rosatom’un bu konudaki yükümlülükleri belirsizken, nükleer madde taşıma işinin üçüncü kişilere devri kabul edilemez.İşleten, hukuki sorumluluktan kaçmaktadır. Nükleer madde taşınması sırasında doğacak zararlarla ilgili Türkiye,işletenden bir hak talep edemeyecektir. 14. Madde kanun teklifi metninden çıkarılmalıdır..."

Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Erzincan İliç maden faciasında toprak altında kalan 9 işçinin tamamına ulaşılamamışken, ailelerin gözleri yaşlı iken, topraklarımızda yeni talanlara davetiye çıkaran Maden Yasası’na tepki gösterdi. 

Akp, İmar Plansız Enerji Santrallerine Kapı Aralıyor...

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Maden Kanunu üzerine CHP Grubu adına konuşma yapan Kış, İmar plansız enerji santrallerine kapı aralandığını, yabancılara topraklarımızda yeni kapitülasyonlar ve tavizler verileceğini, doğa talanına kapı aralandığını belirterek tepki gösterdi. 

Türkiye haritasına bakınca 22 yılda ülkenin her yerinde doğanın, enerji yatırımları adı altında tahrip edildiğini ve kanunla da amaçlananın bu olduğunu belirten Kış, “Madencilik faaliyetlerini zorlaştırılan mevcut uygulamalarında kaldırılması hedeflenmektedir...” dedi.  

Kürsü konuşmasında, orman alanlarının, tarım alanlarının, zeytinliklerin yok edildiğini ifade eden Kış, bu itirafın bizzat Çevre Bakanı Özhaseki’den gelmesinin çok manidar olduğuna vurgu yaptı. 

Kış şunları söyledi: “Çevre Bakanı Özhaseki kısa süre önce, 'Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik...' dedi. Kaz dağlarının, Akbelen’in hali ortada. Sayın Bakan 22 yıllık AKP hükümetinin özetini yapmıştır. Yani Türkiye’nin dört bir yanı talan ediliyor. Kanun teklifinin bütününe baktığımızda şunu görüyoruz:Apar topar hazırlanmış, sadece belli bir amaç doğrultusunda Meclise getirilmiştir. Birilerine verilmiş sözlerin yerine getirilmesini hedeflemektedir. Ne enerji sektörü temsilcilerine, ne de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin fikirlerine, başvurulmadığı çok açık şekilde görülmektedir...

Milletvekili Kış, AKP hükümeti’nin ekonomik krizden çıkışolarak sıcak para arayışına devam ettiğini bunun için de yabancı devletlere tavizler verildiğini belirterek, “Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi beklenenBirleşik Arap Emirlikleri ile enerji anlaşmasının önhazırlığının yapılmak istendiği açıktır. AKP’nin, ekonomikkriz nedeniyle, acil olarak dışarıdan sıcak paraya ihtiyacıolduğunu da hesaba kattığımızda, Birleşik Arap Emirlikleribaşta olmak üzere yabancılara, topraklarımızda rant alanlarıaçıldığı görülmektedir...”.görüşlerini dile getirdi.

Türkiye Enerjide Dışa Bağımlılıkta Yüzde 75’i Geçti...

Enerjide dışa bağımlılığın yüzde 75’i geçtiğine dikkat çeken Kış, AKP’nin kamu yararı gözetmeyen, dışa bağımlılığı arttıracak, akıldan, bilimden, gerçekçi enerji politikalarından uzak bir kanun teklifinde direttiğini ifade etti. 

Kanun teklifinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektriküreten santral sahiplerine, dövizle alım garantisi verilmekistediğine vurgu yapan Kış, bu durumun elektrik fiyatlarındaciddi artışları beraberinde getireceğini ve vatandaşlarınfaturlarına yansıyacağını belirtti. 

Akkuyu Nükleer Santrali Bekleyen Tehlike...

Akkuyu Nükleer Santrali'inde belirsiliklerin olduğuna dikkat çeken Kış, “Düzenleme ile, İmar planıyapılmaksızın doğal alanlar üzerine enerji tesisi kurulmasınınönü açılmaktadır. Kamu kurumları ve ilgili belediyelerinyetkisi altında olması gereken imar planı yetkileri, ortadankaldırılıyor. Kamuya ait kaynakların verimsiz kullanılması vedenetimin yapılmamasının önü açılıyor. Yine teklifte sakıncalıbulduğumuz bir diğer madde de:

Nükleer maddelerin taşınması işine ilişkindir. Nükleermaddelerin taşınması işine dair sigortalama ve teminat yükümlülüğünün, taşımayı yapacak üçüncü tarafa yükletilmesi istenmektedir. Bilindiği üzere, Nükleer maddelerin taşınması süreci ciddi riskler barındırmaktadır.

Seçim bölgem Mersin’de ki Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin, atıklarının yönetimi konusu bile hala belirlenmemiştir. Akkuyu Nükleer Santral AŞ’nin ve Rosatom’un bu konudaki yükümlülükleri belirsizken, nükleer madde taşıma işinin üçüncü kişilere devri kabul edilemez.İşleten, hukuki sorumluluktan kaçmaktadır. Nükleer madde taşınması sırasında doğacak zararlarla ilgili Türkiye,işletenden bir hak talep edemeyecektir. 14. Madde kanun teklifi metninden çıkarılmalıdır..."şeklinde konuştu.

Milletvekili Kış, Türkiye’nin enerjide kontrolü eline almadığısürece dışa bağımlılığın devam edeceğini, bu nedenleülkemizin bir an evvel ulusal çıkarları gözeten, yerli, kararlıve gerçekçi bir enerji politikası oluşturması gerektiğine işaret etti.