Fazıl Tütüner | FESTİVALLERE DOKUNMAYIN... | MERSİN MOZAİK
Fazıl Tütüner

Fazıl Tütüner

FESTİVALLERE DOKUNMAYIN...


Otuz yıl önce İçel Sanat Kulübü, antik kent Kanlıdivane’ de (Diokaisareia) Mersin Devlet Opera Ve Balesi’nin yetmiş kişilik senfoni orkestrası’ nın bölgede ilk açık hava senfonik konserini düzenledi. Binlerce insanımız ve bölgede yaşayan yabancılar arabalarıyla altmış kilometrelik yolu geride bırakarak, konseri, tarihi dekoru ve doğanın güzelliklerini bir arada yaşamaya geldiler. Birkaç kilometrelik araba konvoyu oluştu. Komşu illerden otobüs kiralayarak gelenler oldu. Jandarmalar “arabalar için yer kalmadı” diyerek bazı arabaları geri çevirdi.

Azerbaycan’ dan kentimize davet edilen ve bir süre opera orkestramızı şef olarak yönetecek Nazım Rızabey; “Siz burada yerel bir faaliyet yaptığınızı sanıyorsunuz, oysa yaptığınız dünya çapında bir müzik olayıdır” dedi. Konserde elliye yakın kulüp üyesi görev üstlenmişti. Konserden herkesin memnun kaldı. Konser bitiminde İçel Sanat Kulübü’ yöneticileri elde edilen başarı nedeniyle tebrik edildi. Takip eden yıllar içinde başka dernekler tarafından da altı yedi konser daha düzenlendi. Yakınından, arabalarından inmeden geçip giden birçok insanımız yakınlarında Kanlıdivane antik kentinin olduğunu fark ettiler, misafirlerini farklı bir gün, farklı bir gezinti için Kanlıdivana’ye taşımaya başladılar. Çok kısa süre önce Kanlıdivane’ nin çevre düzenlenmesi yapıldı.

Son otuz dört yılda opera, bale, konservatuvar, akademik oda orkestrası, kent orkestrası gibi Mersin’ in müzik üreten kurumları ve gönüllü sanat toplulukları, artan oranda opera, operet, tiyatro, bale, koro, senfonik konser türlerinde eserleri Mersinliler’e sunmaktadır. Çağdaş teknolojilerle donanmış konser mekânlarının da çoğalmasıyla, izleyici sayısının hızla artması ile Mersin Uluslararası Müzik Festivali kurmak fikri gerçeklik kazandı ve Mersin uluslararası bir festivale kavuştu ve 26 yıldır her yıl başarı ile düzenleniyor.

Mersin’de düzenlenen konserlerle, yurtdışından davet edilen sanatçılar ve müzik toplulukları, yüzyıllar boyunca çeşitli coğrafyalarda üretilen müzik türlerini kentimizde de hemşerilerimizle buluşturmaktadır; diğer kültürler tanınmakta, kıyaslanmakta ve kendi sanatçılarımızın, izleyicilerin bilgisi, kültürü zenginleşmekte; genel beğeni düzeyi yükselmektedir. Bazı yabancı müzik gruplarının Mersin’e gelmesi büyükelçilerin gelmesi için vesile yaratmış AKOB yabancı diplomatik heyetlerin MersinDört yüze yakın çalışanını bünyesinde barındıran Mersin Devlet Opera ve Balesi; yetiştirdiği öğrencilerin dünya sahnelerinde yer alan ve Mersin’e ödüller taşımaya başlayan Devlet konservatuvarı yeni atılımların habercisidirler. Tanınmış sanatçıların, müzik gruplarının ülkemize gelerek sahnelerimizde yer almaları, ülkemizin tanınmasında da etkili olmaktadır.

Gelişmiş, ilerlemiş birçok ülke gelenekleştirdiği festivallerle kendi sanatçılarını dünyaya tanıtmaktadır. Günümüzün gezginleri deniz, kum, güneş yanında artık konserler, temsiller, farklı kültürel faaliyetler de izlemek istemektedir. Yabancı konuklarımızın yoğun ilgisini çeken Aspendos Opera Festivali buna bir örnektir.

En ilkel topluluklardan bugüne her toplulukta müzik yapılmıştır, yapılmaktadır. Müziği yasaklayanlar, birçok otoriter yönetilen toplumlarda görmüş olduğumuz gibi, kısa dönemler dışında, muvaffak olamamışlardır. Ülkemizde de müziği, kadın erkek birlikteliğinde dansı da, oyunu da yasaklayanlar, akıntıya kürek çekmektedirler. Müzik kazanacaktır.

Türkiye sanatçı yetiştiren otuz yedi konservatuvara, opera evlerine, senfoni orkestralarına, korolara, özel dans topluluklarına, serbest çalışan yüzlerce müzik topluluğuna sahiptir ve izleyicilerimiz konser salonlarını doldurmaktadır. Uluslararası üne kavuşan sanatçılara sahiptir. Sanat, insanın kişiliğinin gelişmesi, mutluluğunun yükselmesi için vazgeçilmezdir. İnsanı daha yaratıcı, üretken, özgür yapar; hayatı güzelleştirir, ve zenginleştirir; mutlu, duyarlı, barışık yapar. Gelişmiş ülkeler konserlere, festivallere, sahne sanatlarına büyük bütçeler ayırmaktadır. Sanat kurumlarını, üretimlerini, faaliyetlerini budama zamanı değil: destek verme, geniş kitleleri yararlandırma; eğitimde sanata yer verme; yeni kadrolar, merkezler açma zamanıdır..

Son zamanlarda bazı topluluklarda “festivaller yapılmasın” “kadın erkek birlikte dans etmesin” çağrıları yapılmaktadır. Bu çağrılar milletimizin refah ve mutluluğunu arttıracak, ülkemizin çekiciliğini büyütecek, iç barışı güçlendirecek, ulusumuzu zenginleştirecek, ulusumuzu dünyaya açacak çağrılar değildir, bilakis birçok konuda ilerleme gösteren ülkemizin ilerlemesini yavaşlatacaktır.

Kadınların, kadın erkek sanat hayatını paylaşmaya, birlikte sanat üretmeye, sanattan yararlanmaya, festivallerde bir araya gelmeye, tanışıklıkları arttırmaya, eserlerini ve yeteneklerini sergilemeye hakları ve istekleri vardır. Kadınlar her yönden sanat hayatına, sosyal hayata, bilim çalışmalarına katılmalıdır. Mersin halkı ve sanat paydaşları, kadın ve erkek birlikte daha güzel bir dünyayı kurmak için birlikte çalışmaktadır. Kadınların iş piyasasında, gönüllü kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde çalışma oranı birçok şehirdeki kadınların çalışma oranından daha yüksektir. Mersin müzik, sanat, buluşma, eğlence ve dinlenme kenti olarak, modern ve çağdaş dünyayı yakalamak isteyen bir kent olarak hızla ilerliyor. Mersin dünyada kabul görmeye başlayan, alkışlanan sanatçılar çıkartıyor. Bu sanatçıları, başarılı sanat öğrencilerini desteklemek için AKOB burslar veriyor.

Çeyrek asır aksatmadan her yıl birçok ülkenin sanatçılarını buluşturan ve insanlarımıza güzel zamanlar yaşatan Mersin Uluslararası Müzik Festivali yanında, Tarsus Belediyesi de, her yıl Uluslararası Tarsus Festivali düzenlemeye karar verdi ve sanat yönetmenliğine uluslararası tanınırlığı olan sanatçımız Bülent Bezdüz’ ü getirdi. Gerçekleşen ilk festivalde Almanya’dan Hannover Oda Orkestrası’nın davet edilmiş olması; Alman sanatçılarla Çukurovalı sanatçıların birlikte Alman ve Türk müzik parçalarını seslendirmeleri, binlerce insanımızın etkinlikleri izlemesi, geleceğe dönük olumlu, önemli, sevindirici keyif veren işaretlerden oldu. Bu arada sanat gönüllüleri tarafından kurulmakta olan Tarsus Sanat Vakfının haberleri mutluluk veriyor.

İki bin yıldan fazla geçmişi olan komşu şehrimiz Tarsus’un genlerinde sanat var. Mersin, opera ve bale kurumuna, konservatuvara, Akademik Oda Orkestrası’na, korolara, İçel Sanat Kulübü’ne, Akdeniz Opera Bale Kulübü’ne ve salonları dolduran ilgili, destekleyici, sanatsever seyirciye sahiptir. Mersin Üniversiteleri, meslek odaları, birçok uluslararası toplantılarla Mersin’in ulusların buluşma noktası olmasına katkıda bulunmaktadır. Mersinliler, Tarsuslular bırakın festivallerin sonlandırılmasını, yeni festivallerin, örneğin jazz festivalinin hayat bulmasını beklemekte, yeni çalışmalar başlatmaktadır. Mersin sahip olduğu

 

ülkemizin en büyük limanı(MİP) ile kültürlerin, dinlerin, dillerin, gemilerin, tacirlerin buluştuğu yerdir, dolayısı ile sanatın, müziğin, sanatçıların, ulusların buluşma yeri olacaktır.

Mersin sanat gönüllülerinden oluşan sivil toplum örgütleri, çocuklara, gençlere sanatla, müzikle buluşmanın farklı olanaklarını sunuyor; (örneğin AKOB, İSK) onların yaşamlarına yeni değerler, beceriler katmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. AKOB, opera, bale, klasik müzik, tiyatro, panel, söyleşi, yayın ve yarışma gibi alanlarda onları geleceğe hazırlıyor. AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması özgün bir AKOB Kent ile Elele Sanat Proje’ lerinden salt birisi olup, değerli virtüözleri, tanınmış bestecileri, orkestra şeflerini, yarışmanın seçici kurullarında yer almak üzere Mersin’e davet ediyor.

Orkestra çukurlu konser salonlarıyla, kongre merkezleriyle, kültür merkezleriyle, çoğalan konaklama tesisleriyle, çağdaş talepleri olan izleyicisiyle, sanat eğitimi gören ve Mersin’e ödüller taşıyan öğrencileriyle Mersin, mutlu, çağdaş, uygar, zengin geleceğine hızla koşmaktadır. Yolu açık olsun.

Mersin Büyükşehir, Mezitli, Yenişehir, Akdeniz, Tarsus Belediyeleri, Odalar, şirketler ve kişiler ne mutlu ki Mersin’in sanat, müzik projelerini, festivallerini desteklemektedir. Mersin’in sanat gönüllüleri ve sanatseverler, başarıdan başarıya koşan sanat öğrencilerimiz, Mersin’in ışıltısını büyütecek, kentimizin ve ülkemizin tanıtılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Kişi ve kurumlar sorumluluk, duyumsamakta ve geleceğin müzik ve sanat kenti Mersin’i inşa etmektedirler.

İlerleyiniz, boşlukları doldurunuz. Festivalleri çoğaltınız. Ufak Köylerde bile köyün bir festivali olması köye yararlar sağlayacaktır. İnsanlar köyün güzelliklerini, zenginliklerini, ürünlerini, sergilesinler, müzik eşliğinde kadın erkek/yaşlı genç dans etsinler, soyut kültür mirası halk oyunlarını oynayabilsinler, eğlensinler, o günlerde her yönden gelecek insanları ağırlasınlar; neşe, umut dolsunlar, güç toplasınlar; güzel geleceği birlikte kursunlar. Çömelek Köyü; Taşucu Belediyesi bir zamanlar yardım istemişti bizden, festivallerinde yardımcı olmamız için. Yardımcı olmuştuk o zamanlar. Birlikte olmuştuk, birlikte o zamanlar. Akşam da birlikte oynamıştık kadın erkek. Şimdi de buradayız. Biz buradayız. Bir hanımla dans eden Atatürk’ün fotoğrafı asılı duvarımızda.ARŞİV YAZILAR